Những trang web này thứ nhất: Tất cả đều được thiết kế hiện đại, đẹp mắt. Thứ hai: Tất cả đều được đã chuyển qua html. Cho nên bạn có thể download về nghiên cứu css, nghiên cứu kỹ thuật thiết kế, hay chỉnh sửa làm thành trang web của mình đều có thể được.

 

 

 

 

Portfolio & Gallery Layouts

Exquisite

 

 


 

 

Classic Luxury

 

 

 

 

One Page Portfolio (HTML5 and CSS3)

 

 


 

 

Professional Portfolio

 

 

 

 

Portfolio Site

 

 

 

 

Touch The Future (HTML 5 And CSS3)

 

 

 

 

234 Portfolio

 

 

 

 

PhotoBusiness

 

 

 

 

Simolio

 

 

 

 

MyFolio

 

 

 

 

Layouts tạp chí

Simple Magazine

 

 

 

 

Canuckington Post

 

 

 

 

News Magazine

 

 

 

 

Ost Magazine

 

 

 

 

Blog Layouts

DigitalWeb

 

 

 

Nautica

 

 

 

 

Cool Blue

 

 

 

 

Free HTML5 and CSS3 Theme

 

 

 

 

Layouts trang web công ty

Wing the Air

 

 

 

 

CleanInterface

 

 

 

 

Minimalistica

 

 

 

 

YIW Minimal

 

 

 

 

iPhone App Template

 

 

 

 

Aurelius

 

 

 

 

Nova Studio

 

 

 

 

BizGroup

 

 

 

 

Mondays

 

 

 

 

237 Extreme

 

 

 

 

Outliers

 

 

 

 

Internet Encyclopedia

 

 

 

 

Prestigious

 

 

 

 

Lawyer Marketing

 

 

 

 

Distinctive

 

 

 

 

DesignHQ

 

 

 

 

Darkness

 

 

 

 

Lawyer&Attorney

 

 

 

 

CV/Resume Templates

CSS3 CV/Resume Template

 

 

Comments

comments