Thật thú vị khi ghé thăm trang web của các công ty làm trong lĩnh vực sáng tạo. Đối với họ, trang web của chính mình cần phải thể hiện được một phong cách hoặc xu hướng mới mà họ theo đuổi.

 

 

MORESLEEP

 

 

1-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Vlog

 

 

4-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

TAG

 

 

5-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

X-Prime

 

 

6-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Small Studio

 

 

8-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

White Board

 

 

9-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Dynamit

 

 

10-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

LEG WORK

 

 

12-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Psych & Psych

 

 

13-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Rosie Lee

 

 

14-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Social

 

 

16-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Pixelslave

 

 

17-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Cafundoe

 

 

18-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Racket

 

 

19-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

IceLab

 

 

20-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

73dpi

 

 

21-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Cappen

 

 

22-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Cartelle

 

 

23-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Hello Monday

 

 

24-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Epic

 

 

25-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Designova

 

 

26-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Your Local Studio

 

 

27-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Netdreams

 

 

28-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Purenine

 

 

29-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

Fresh Design

 

 

30-web-graphic-design-studio-sites

 

 

 

 

Comments

comments