Vẽ tay là một yêu cầu cần thiết đối với nhiều nhà thiết kế. Đối với những người có khả năng vẽ minh họa tốt, họ không ngần ngại phô diễn khả năng của mình trên các thiết kế website.

 

 

 

 

davidhellmann

 

 

 

 

 

ipolecat

 

 

 

 

 

golivebutton

 

 

 

 

 

rays-lab

 

 

 

 

 

stopthevom

 

 

 

 

 

brogdalecic

 

 

 

 

 

bobvvs

 

 

 

 

 

enixel

 

 

 

 

 

alluregraphicdesign

 

 

 

 

 

cheesemongerinvitational

 

 

 

 

 

booki

 

 


 

 

 

nandayjuandiego

 

 

 

 

 

copycopter

 

 

 

 

 

movmt

 

 

 

 

 

mball

 

 

 

 

 

kiev

 

 

 

 

 

macaronibros

 

 

 

 

 

shipmentapp

 

 

 

 

 

sproutlet

 

 

 

 

 

solidsoup

 

 

 

 

 

woot

 

 

 

 

 

janploch

 

 

 

 

 

bikingboss

 

 

 

 

 

giftrocket

 

 

 

 

 

frontend2011

 

 

 

 

 

malikafavre

 

 

 

 

 

preparetoactivate

 

 

Comments

comments