Trong các ví dụ này bạn sẽ nhận thấy một số màu sắc được sử dụng để làm nổi bật và thu hút sự chú ý đến các yếu tố cụ thể. Trong khi những trang khác sử dụng màu sắc nhiều hơn để tạo nhịp điệu của trang web.

 

 

 

 

indubitablee

 

 

 

 

 

 

Grind

 

 

 

 

 

 

Best Made

 

 


 

 

 

 

Engine Creative

 

 

 

 

 

 

Urbanoff

 

 

 

 

 

 

Ignacio Macri

 

 

 

 

 

 

The Combine

 

 

 

 

 

 

S.Dallyn

 

 

 

 

 

 

James Garner

 

 

 

 

 

 

Fuzzco

 

 

 

 

 

 

Sunday Best

 

 

 

 

 

 

Neuarmy

 

 

 

 

 

 

Karb

 

 

 

 

 

 

Igor Zagnienski

 

 

 

 

 

 

playground

 

 

 

 

 

 

de Certau & Associes


 

 

 

 

 

Alexander Zhestkov

 

 

 

 

 

 

Hyper

 

 

 

 

 

 

Flow Festival

 

 

 

 

 

 

Column Five

 

 

 

 

 

 

odopod

 

 


 

 

 

 

Daniel Martin

 

 


 

 

 

 

Archfirm

 

 


 

 

 

 

JChebly

 

 


 

 

 

 

Lefft

 

 

 

 

 

 

The Manual

 

 


 

 

 

 

Bloom Health

 

 

 

 

WDL sưu tầm

Comments

comments