Trình bày đẹp là điều rất quan trọng khi đem các sản phẩm của bạn cho khách hàng đánh giá. Những mẫu mockup giúp cho sản phẩm có vẻ thực tế khi hiển thị ngoài đời thực. Còn gì tuyệt hơn khi cũng ta có những hình ảnh chất lượng tốt và được phép sử dụng miễn phí.

 

 

Free – Hand Drawn Sketch Mock Up

 

 

1-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

12 FREE Xperia Z3 .psd mockups

 

 

2-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

12x FREE iPhone 6 PSD mockups

 

 

3-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

9+ Business Card | TABLET FREE MOCKUP

 

 

4-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

2 Morning Device Mock-ups

 

 

5-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

4 Notebook Mock-ups

 

 

6-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

MacBook Air PSD MockUp

 

 

7-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Branding / Identity MockUp Vol.7

 

 

8-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Two more free mockups

 

 

9-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Hip iPad Mock-up

 

 

10-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Free PSD mockup vol. 2

 

 

11-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

iPhone 6 Photography MockUp

 

 

12-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

 

Comments

comments