Sử dụng chất liệu ở phần nền của trang web sẽ đem lại chiều sâu và độ tương phản cho thiết kế của bạn. Hãy xem các thiết kế trong bài này để có ý tưởng cho công việc của mình.

 

 

 

 

Big Daddy Weave

 

 


 

 

 

tabspresso

 

 


 

 

 

griffinabox

 

 


 

 

 

Cheese Survival Kit

 

 


 

 

 

Foreign Policy Design

 

 


 

 

 

Fueled by Design

 

 


 

 

 

Moment Skis

 

 


 

 

 

One Design Company

 

 


 

 

 

Solo

 

 


 

 

 

Gale Recovery

 

 


 

 

 

Kyle Steed

 

 


 

 

 

War Child

 

 


 

 

 

The Peach Design

 

 


 

 

 

 

innove

 

 


 

 

 

 

Urbanoff

 

 


 

 

 

 

hanging up the moon

 

 

 

 

 

 

Sunday Best

 

 

 

 

 

 

Neutral Milk Hotel

 

 

 

 

 

 

Designer Gleb

 

 

 

 

 

 

ps.design

 

 

 

 

 

 

mediovski

 

 

 

 

 

 

Mid-Carolina Timber Co

 

 

 

 

 

 

Leaderbe

 

 

 

 

 

 

The Best Designs

 

 

 

 

WDL sưu tầm.

Comments

comments