Hầu hết website ngày nay đều theo một bố cục quy chuẩn với hệ thống lưới sẵn có, điều này giúp cho khách hàng tiếp cận dễ dàng. Tuy vậy đối với một trang web thiên về ngành sáng tạo thì việc tạo ra một bố cục lạ mắt sẽ đem lại thương hiệu riêng.

 

62 Models

 

 

62

 

 

 

88 and 90 Lex

 

 

80

 

 

 

Amy Movie

 

 

amy

 

 

 

Brian Hoff

 

 

brian

 

 

 

Christopher Ireland

 

 

chirst

 

 

 

Frames by Franke

 

 

frames

 

 

 

Ginventory

 

 

gin

 

 

 

Haute Horlogerie

 

 

haute

 

 

 

Jimmy Says Yes

 

 

jimmy

 

 

 

Lane & Associates

 

 

lane

 

 

 

Livo UI Kit

 

 

livo

 

 

 

The Nero

 

 

nero

 

 

 

Nlee

 

 

nlee

 

 

 

Pierre Georges

 

 

pỉe

 

 

 

Quechua

 

 

quechua

 

 

 

Readymag

 

 

ready

 

 

 

Signesduquotidien

 

 

sign

 

 

 

Sweet Punk

 

 

sweet

 

 

 

Sylvian Reucheran

 

 

sylvian

 

 

 

Sztafeta Pokolen

 

 

sztafeta

 

 

 

VN Star

 

 

vn

 

 

 

Webydo

 

 

webydo

 

 

 

Yatzer

 

 

yatzer

 

 

 

Comments

comments