Thanh điều hướng (navigation bar) hay còn gọi là menu là phần rất quan trọng của một website. Nhờ tính năng này người duyệt web có thể khám phá toàn bộ nội dung trang web.

 

 

 

Sử dụng menu cố định tức là trạng thái của menu luôn hiển thị, dù là bạn có nhấp chuột để chuyển qua trang khác. 

 

 

IGN


 

 

 

 

 

Rich Brown


 

 

 

 

 

DKNG


 

 

 

 

 

Virgin Racing


 

 

 

 

 

StruckAxiom


 

 

 

 

 

Academy


 

 

 

 

 

Bullet PR


 

 

 

 

 

Grow Media


 

 

 

 

 

Nudge


 

 

 

 

 

Loysel’s Toy


 

 

 

 

 

Ryan Scherf


 

 

 

 

 

robedwards.org

 

 

 

 

 

 

Netontwerp


 

 

 

 

 

Fat-Man Collective


 

 

 

 

 

Imaginista

 

 

 

 

 

 

Studio Chirpy

 

 

 

 

 

 

Up on a Hill

 

 

 

 

 

 

teehan+lax

 

 

 

 

 

 

Full Stop

 

 

 

 

 

 

Nizo

 

 

Comments

comments