Sử dụng menu cố định khi bạn muốn người dùng luôn thấy phần menu này, vì thế nó sẽ luôn nằm tại một ví trên trên màn hình, cho dù người dùng có cuộn hay chuyển trang.

 

 

 

 

b14

 

 

 

 

 

 

hard graft

 

 

 

 

 

 

Happy Cog

 

 

 

 

 

 

 

 

Oncarbure


 

 

 

 

 

Character


 

 

 

 

 

Face. Works.

 

 

 

 

 

 

Resoluut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnosh

 

 

 

 

 

 

MmDesign


 

 

 

 

 

Undercurrent

 

 

 

 

 

 

Y.Co


 

 

 

 

 

James Anderson

 

 

 

 

 

 

OK Studios


 

 

 

 

 

Psych & Psych


 

 

 

 

 

Reserved


 

 

 

 

 

Latorre


 

 

 

 

 

Girl with a Camera


 

 

 

 

 

Void


 

 

 

 

 

Mustache


 

 

 

 

Theo WebdesignLedge

Comments

comments