Khi thiết kế theo chiều ngang (horizontal scrolling) bạn phải tính toán tới độ rộng của màn hình người sử dụng, để sắp xếp các yếu tố, các trang sao cho đẹp và hợp lý.

 

 

Hơn nữa việc thiết kế web theo chiều ngang và để người sử dụng đọc trang web từ trái sang phải, là một cách để tạo khác biệt. Hãy xem các trang web dưới đây để có thêm ý tưởng cho bạn, đặc biệt trang Lipton dưới cùng sẽ làm bạn thích thú.

 

 

Los Morochos


 


 

 

 

MP Volantinaggio


 


 

 

 

Celan


 


 

 

 

Vanity Claire


 


 

 

 

Lady Bird School of Motoring

 

 


 

 

 

Green campus guide


 


 

 

 

On the Road India


 


 

 

 

Dean Oakley


 


 

 

 

Logo Time

 

 


 

 

 

Touchtech


 


 

 

 

Compal international


 


 

 

 

Irwin Mabini


 


 

 

 

Small Studio


 


 

 

 

Suiepaparude


 


 

 

 

Future of Car Sharing

 

 


 

 

 

Space Odyssey

 

 


 

 

 

Head2heart


 


 

 

 

Brooksrunning


 


 

 

 

 

McDonald’s

 


 


 

 

 

Asiance


 


 

 

 

 

Lipton Ice Tea

 

 

 

Comments

comments