Lựa chọn màu sắc thích hợp là điều vô cùng quan trọng khi thiết kế sáng tạo. Trong bài này chúng tôi đã chọn ra 21 trang web sử dụng màu rất ít nhưng tạo ấn tượng rất tốt với người xem. Phương pháp sử dụng màu theo cách này là dùng ít màu, và theo tông xám, hay làm giảm sắc độ (desaturated).

 

 

Antidote

 

 

 

 

 

 

 

Typofonderie

 

 

 

 

 

 

 

Adidas Design Studios


 

 

 

 

 

Crayons to Concept

 

 

 

 

 

 

 

Loft Resumes

 

 

 

 

 

 

Kern and Burn

 

 

 

 

 

 

 

Blind Pig Design


 

 

 

 

 

LayerVault


 

 

 

 

 

Webdagene


 

 

 

 

 

Jesper Dahlqvist


 

 

 

 

 

Eephus League Magazine


 

 

 

 

 

Fusion Room


 

 

 

 

 

Postmates

 

 

 

 

 

 

my own bike


 

 

 

 

 

Wythe Hotel


 


 

 

 

 

Theory

 

 

 

 

 

 

Simon Foster

 

 

 

 

 

B&F

 

 

 

 

 

 

Book of Beards


 

 

 

 

 

Hochburg

 

 

 

 

 

 

Reaching Quiet

 

 

 

 

 

 

Webdesignledger sưu tầm

Comments

comments