Sử dụng chất liệu khi thiết kế web đã trở nên rất gần gũi. Sử dụng chất liệu là một cách tạo tương phản và đem lại cảm giác thật cho trang web, đồng thời giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung nếu sử dụng khéo léo. Hãy xem các ví dụ trong bài để tham khảo.

 

 

Flowerly


 

 

 

 

 

Explanimate

 

 

 

 

 

 

Truett Brooklyn Burciaga


 

 

 

 

 

S.E.H Kelly


 

 

 

 

 

NeonMob

 

 

 

 

 

 

HDLive 2012


 

 

 

 

 

Oliver Lisher


 

 

 

 

 

Kerem


 

 

 

 

 

ChatCheckIn

 

 

 

 

 

 

A Student’s Guide to Web Design


 

 

 

 

 

Yardsale


 

 

 

 

 

Maverick Digital


 

 

 

 

 

BigNoise

 

 

 

 

 

 

Theory

 

 

 

 

 

 

 

Wishbone


 


 

 

 

 

Lyudmil Shoshorov


 


 

 

 

 

ONST Creative


 


 

 

 

 

Elliot Jay Stocks


 


 

 

 

 

Take my Texture

 

 


 

 

 

 

J Taylor Design

 

 


 

 

 

 

Ermenegildo Zegna

 

 

 

 

 

 

WDL sưu tầm

Comments

comments