Có rất nhiều cách để sử dụng màu nền. Nhiều người thích tạo những chất liệu, hoa văn để cho nền của trang web thêm sinh động. Tuy nhiên chỉ để màu trơn cũng là một cách sử dụng tốt.

 

 

 

Bloom

 

 


 

 

 

 

nomoon

 

 

 

 

 

 

 

Kyan

 

 

 

 

 

 

Societe Perrier

 

 

 

 

 

 

Australia Business Art Foundation

 

 

 

 

 

 

Calepino

 

 

 

 

 

 

 

Mike Dignam

 

 

 

 

 

 

jaypegams

 

 

 

 

 

 

Arcade Creative

 

 

 

 

 

 

Present Plus

 

 

 

 

 

 

Oink

 

 

 

 

 

 

Woolly Robot

 

 

 

 

 

 

350gram

 

 

 

 

 

 

 

Slavery Footprint

 

 

 

 

 

 

Art 4 Web

 

 

 

 

 

 

The Honours

 

 

 

 

 

 

Chad Mazzola

 

 

 

 

 

 

McCormack & Morrison

 

 


 

 

 

 

What Happens Next?

 

 

 

 

 

 

 

Founders Fund

 

 

 

 

 

 

The Red Bowl Challenge

 

 

 

 

 

 

WDL sưu tầm

Comments

comments