Website sử dụng Sidebar là các trang web có thiết kế menu ở bên trái màn hình thay vì ở trên top. Việc điều hướng bên trái trang web giúp người dùng hoàn toàn tập trung vào nội dung, vì thường những sidebars này tự động biết mất sau một khoảng thời gian ngắn không có tương tác.

 

 

 

Eat Drink Inc

 

 

1-creative-sidebars-websites

 

 

 

Lauren Vidal

 

 

 

2-creative-sidebars-websites

 

 

 

Adsy

 

 

3-creative-sidebars-websites

 

 

 


Smoke & Croak

 

 

4-creative-sidebars-websites

 

 

Flipp

 

 

5-creative-sidebars-websites

 

 

 

Osbornbarr

 

 

6-creative-sidebars-websites

 

 

 

Fixed Agency

 

 

7-creative-sidebars-websites

 

 

 

Adventure

 

 

8-creative-sidebars-websites

 

 

 

Sky Wifi

 

 

9-creative-sidebars-websites

 

 

 


Sculpt Communications

 

 

10-creative-sidebars-websites

 

 

 

Biamar

 

 

11-creative-sidebars-websites

 

 

 

GoltzGroup

 

 

12-creative-sidebars-websites

 

 

 

LS5

 

 

13-creative-sidebars-websites

 

 

 

elevatedthird

 

 

14-creative-sidebars-websites

 

 

 

Wanda Print

 

 

15-creative-sidebars-websites

 

 

 

Daniel Portuga

 

 

16-creative-sidebars-websites

 

 

 

Accelerator Marketing

 

 

17-creative-sidebars-websites

 

 

 

Designova

 

 

18-creative-sidebars-websites

 

 

 

Lorenzo Bocchi

 

 

19-creative-sidebars-websites

 

 

 

Sound City Project

 

 

20-creative-sidebars-websites

 

 

 

 

 

Comments

comments