Có rất nhiều trang web để các tác phẩm chung với nội dung trên trang. Nhưng cũng có nhưng trang web hoàn toàn chỉ là nơi để các tác phẩm, một dạng Portfolio website. Thông qua những tuyển chọn này, chúng ta sẽ thấy những trang portfolio với bố cục, điều hướng và tương tác vô cùng thu hút.

 

 

Quentin Morisseau Portfolio

 

 

creative-portfolio-upd-1

 

 

 

HelloThierry

 

creative-portfolio-upd-2

 

 

 

Stupid Studios

 

 

creative-portfolio-upd-3

 

 

 

Adoratorio

 

 

creative-portfolio-upd-4

 

 

 

Mathias Sterner

 

 

creative-portfolio-upd-5

 

 

 

Rally Interactive

 

 

creative-portfolio-upd-6

 

 

 

Born/a>

 

 

creative-portfolio-upd-7

 

 

 

Valerie Martinez Agency

 

 

creative-portfolio-upd-8

 

 

 

Twofold

 

 

creative-portfolio-upd-9

 

 

 

Anakin Design Studio/a>

 

 

creative-portfolio-upd-10

 

 

 

Ben David Sandhu

 

 

creative-portfolio-upd-11

 

 

 

Suspended Animations 2015

 

 

creative-portfolio-upd-12

 

 

 

Gonzalo Pérez

 

 

creative-portfolio-upd-13

 

 

 

The Music Selfie Experiment

 

 

creative-portfolio-upd-14

 

 

 

Hello Monday

 

 

creative-portfolio-upd-15

 

 

 

Ashworth GOLF/MAN

 

 

creative-portfolio-upd-17

 

 

 

Mélanie F

 

 

Mélanie Fcreative-portfolio-upd-18

 

 

 

Atelier Serge Thorava

 

 

creative-portfolio-upd-19

 

 

 

Brice Darmon

 

 

creative-portfolio-upd-20

 

 

 

 

 

Comments

comments