Những trang web thiết kế sáng sủa thường sở hữu nhiều không gian đi kèm cách sử dụng chữ tinh tế. Bạn có thể dùng màu sắc nhưng không cần sử dụng quá nhiều, đúng lúc, đúng chỗ sẽ đem lại hiệu quả tốt.

 

Cultivated Wit

 

 

 

cwhite01

 

 

 

Pack

 

 

cwhite02

 

 

 

David Yeiser

 

 

cwhite03

 

 

 

Goods

 

 

cwhite04

 

 

 

Pennant

 

 

cwhite05

 

 

 

Karlyn

 

 

cwhite06

 

 

 

Alt for Everyone

 

 

cwhite07

 

 

 

Jakob Fridholm

 

 

cwhite08

 

 

 

Studio Bada Bing

 

 

cwhite09

 

 

 

Present Plus

 

 

cwhite10

 

 

 

Speed Motion

 

 

cwhite11

 

 

 

Simeon

 

 

cwhite12

 

 

 

Zinio

 

 

cwhite13

 

 

 

Januar

 

 

cwhite14

 

 

 

Whatsmynvme

 

 

cwhite15

 

 

 

Emanuela Terrile

 

 

cwhite16

 

 

 

Rob Wootten

 

 

cwhite17

 

 

 

 

 

Comments

comments