Minh hoạ dù ở thời điểm nào vẫn giữ một ví trí đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh. Bất cứ khi nào, ở đâu, nếu bạn có một tác phẩm minh hoạt xuất sắc hãy sử dụng chúng, nó sẽ đem lại hiệu quả thị giá rất tốt.

 

The Tea Factory

 

 

illustration01

 

 

 

Books@Work

 

 

illustration02

 

 

 

Fixate

 

 

illustration03

 

 

 

ViewFlux

 

 

illustration04

 

 

 

Connect Mania

 

 

illustration05

 

 

 

Break it Down

 

 

illustration06

 

 

 

Appstronauts

 

 

illustration07

 

 

illustration07a

 

 

 

Both Associates

 

 

illustration08

 

 

 

Brad Haynes

 

 

illustration09

 

 

illustration09a

 

 

 

Savoura

 

 

illustration10

 

 

 

The Wes Anderson Collection

 

 

illustration11

 

 

 

Tobi’s Story

 

 

illustration12

 

 

 

Adam Mottau

 

 

illustration13

 

 

 

 

Theo WDL

Comments

comments