Đi cùng với việc ưa chuộng sử dụng giao diện trên các thiết bị di động. Thiết kế tối giản là một lựa chọn hợp lý để sử dụng, ngoài việc đề cao nội dung, những cấu trúc gọn gàng của web tối giản khiến nó dễ dàng tuỳ biến trên các thiết bị thông minh khác.

 

Square

 

 

minimal01

 

 

 

Endswell Collection

 

 

minimal02

 

 

 

Metta Skin Care

 

 

minimal03

 

 

 

Thobeck

 

 

minimal04

 

 

 

Bookshelf

 

 

minimal05

 

 

 

One Iota

 

 

minimal06

 

 

 

Brave People

 

 

minimal07

 

 

 

Webknit

 

 

minimal08

 

 

 

Horten Hus

 

 

minimal09

 

 

 

Sang Han

 

 

minimal10

 

 

 

Beard Season

 

 

minimal11

 

 

 

NewVision

 

 

minimal12

 

 

 

Gridbooks

 

 

minimal13

 

 

 

WDL sưu tầm

Comments

comments