• Viet My Bui tài năng Việt trên xứ sở chuột túi.

    Có bố mẹ người Việt Nam, Viet My Bui sinh năm 1988 tại Australia, cô hiện đang là sinh viên Luật thương mại của trường đại học Melbourne. Dù không học về mỹ thuật nhưng Viet My Bui là một họa sĩ minh họa rất xuất sắc.

tìm kiếm

/ Bài viết hay