• Xin chào bút chì – Stop motion của người Việt

    Hãy kể tên cho tôi một bộ phim hoạt hình của Việt Nam mà bạn có thể nhớ? Và nếu nhà bạn có trẻ em dưới 10 tuổi, hãy hỏi tên một bộ phim hoạt hình bé hay xem? Bên cạnh những Tom Jerry, Khủng long, Spiderman... bạn sẽ thấy Xin chào bút chì :).

tìm kiếm

/ Bài viết hay