7 đoạn phim quảng cáo sáng tạo

Quảng cáo truyền hình đang ở những giai đoạn vô cùng "khan hiếm" về ý tưởng, khi mà người xem truyền hình luôn cảnh giác với quảng cáo, và luôn có những lựa chọn khác khi một đoạn quảng cáo bắt đầu được chiếu.

 

Những đoạn quảng cáo dưới đây cố gắng thu hút người xem từ những giây đầu tiên, và hài lòng khi xem hết cả phim. Chúng đòi hỏi sáng tạo và những cách suy nghĩ khác biệt.

 

Samsung: Leonardo da Vinci in 3D

 

 

Aardgas KVBG, Natural Gas: Softest heat

 

 

Movistar: Connected

 

 

WWF Belgium Earth hour: Darth-Fladder

 

 

Warburtons Bread: Burnt loaf

 

 

GP Group: Chambermaid

 

 

Adobe CS4: Le Sens Propre

 

 

 

 

iDesign sưu tầm 

Comments

comments

Comments

1 Bình luận

  • Nguyễn Đức Tuấn 30/03/2013

    Video sáng tạo quá ! Thanks iD

Gửi bình luận

  / kéo logo vào vị trí để gửi bình luận