• Week 33: Đi tìm con đường của bạn

    Bạn có bao giờ từng rơi vào cảnh nhìn chòng chọc và một thứ có nghĩa vụ làm sáng tỏ, giúp bạn hiểu bạn đứng ở đâu và nơi nào bạn sẽ tới? Bạn đã bao giờ đứng chôn chân để cuối cùng nhận ra rằng bạn không thể lý giải cái thứ đầy những nét không hiểu nổi, những hình dáng và chữ trên một cái bản đồ mà không nhờ tới sự giúp đỡ của ai đó.

tìm kiếm

/ Bài viết hay