• Week 37: Điều gì làm nên một người thiết kế UX tốt?

    Tại một hội thảo ở San Francisco cách đây không lâu, tôi nghe thấy rất nhiều điệp khúc: "Chúng tôi đang tìm một người thiết kế trải nghiệm tốt và không thể kiếm ra". Tôi nghe thấy điều này từ công ty mới lập tới cả những công ty lớn. Tất nhiên là cả Facebook và Google cũng không kiếm đủ những người thiết kế ux giỏi.

tìm kiếm

/ Bài viết hay