Nghệ thuật của Sean Loose

Nghệ sĩ minh hoạ trẻ Sean Loose của Mỹ đã có những tác phẩm minh hoạ tuyệt đẹp thể hiện một phong cách độc đáo của riêng mình.

 

 

 

 

 

Minh-hoa-01

 

 

 

Minh-hoa-02

 

 

 

Minh-hoa-03

 

 

 

Minh-hoa-04
Minh-hoa-05

 

 

 

Minh-hoa-06
Minh-hoa-07

 

 

 

Minh-hoa-08
Minh-hoa-09
Minh-hoa-10

 

 

 

Minh-hoa-11
Minh-hoa-12
Minh-hoa-13

 

 

 

Comments

comments

Comments

Gửi bình luận

  / kéo logo vào vị trí để gửi bình luận