• Neville Brody

    Neville Brody sinh ngày 23/04/1957, nổi tiếng với vai trò thiết kế đồ hoạ và các thiết kế chữ của mình. Brody được coi là thiết kế nổi tiếng nhất trong thế hệ của ông.

tìm kiếm

/ Bài viết hay