• Những mẫu wireframe, trình duyệt in được để Sketch

    Nếu bạn có thói quen phác thảo các dự án của mình trên giấy trước khi thực hiện nó trên máy (một quy trình chuyên nghiệp), thì bạn không thể bỏ qua bài này. Tất cả mô phỏng trình duyệt và những lưới cơ bản được in sẵn để bạn có một bản phác thảo trực quan.

tìm kiếm

/ Bài viết hay