Những tờ bìa tạp chí Computer Art

Alan Wardle là art editor của Computer Arts Projects từ năm 2008 cuối năm 2010. Các trang bìa được lên ý tưởng, sau đó được Alan trao đổi với các nghệ sĩ để có một tác phẩm lên bìa.

 

 

Cùng iDesign ngắm các số của Computer Arts Project nhé bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Comments

2 Bình luận

  • ý tưởng hay 13/06/2012

    ý tưởng hay

  • Nguyễn Chánh Trung 07/03/2012

    Nhìn tuyệt thật.
    Thanks idesign

Gửi bình luận

  / kéo logo vào vị trí để gửi bình luận