Những thiết kế bao bì gợi cảm hứng

Các bao bì trong bài này được thiết kế đẹp mắt, thu hút, đơn giản nhưng sang trọng. Hãy xem để tham khảo.

 

 

Pirie Tasmania Wine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenance This Was and This Is Now Packaging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrabble Typography Limited Edition of 1,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolling Words: Snoop Dogg’s Smokable Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Saucy Fish Co.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publix Private-Label Candy Redesign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn thedieline

Comments

Gửi bình luận

  / kéo logo vào vị trí để gửi bình luận