Cảm hứng từ Gig Poster

Như chúng ta đã biết, Gig poster là những poster dùng để giới thiệu những buổi biểu diễn nhạc sống của các ban nhạc hoặc một nghệ sĩ ở quy mô nhỏ. Chính vị vậy phong cách thiết kế thường độc đáo về minh hoạ và sử dụng phương pháp in đơn giản.

 

 

 

gig-poster-01
 

 

 

gig-poster-02
 

 

 

gig-poster-03
 

 

 

gig-poster-04
 

 

 

gig-poster-05
 

 

 

gig-poster-06
 

 

 

gig-poster-07
 

 

 

gig-poster-08
 

 

 

gig-poster-09
 

 

 

gig-poster-11
 

 

 

gig-poster-12
 

 

 

gig-poster-13
 

 

 

gig-poster-14
 

 

 

gig-poster-15
 

 

 

gig-poster-16
 

 

 

gig-poster-17
 

 

 

gig-poster-18
 

 

 

gig-poster-19
 

 

 

gig-poster-20
 

 

 

gig-poster-21
 

 

 

gig-poster-22
 

 

 

gig-poster-23
 

 

 

gig-poster-24
 

 

 

gig-poster-25
 

 

 

gig-poster-26
 

 

 

Comments

comments

Comments

Gửi bình luận

  / kéo logo vào vị trí để gửi bình luận