• Tổng hợp những Channel Branding hay trong năm 2011

    Bài viết tổng hợp những đoạn branding giới thiệu các kênh truyền hình được thiết kế ấn tượng, hấp dẫn trong năm 2011. Phần lớn là các thương hiệu lớn như HBO, MTV, Channel...

tìm kiếm

/ Bài viết hay