• Talkshow “ĐAM MÊ – Để cảm hứng thiết kế luôn cháy bỏng”

    Có những người trẻ đang miệt mài làm việc, bất chấp thù lao eo hẹp, những gian nan cực khổ trong nghề, cho đến những định kiến xã hội về công việc mà họ theo đuổi. Họ là những nhà thiết kế, họa sĩ, những người đang công tác trong các lĩnh vực về nghệ thuật và sáng tạo. 

tìm kiếm

/ Bài viết hay