• 17 minh họa so sánh giữa Copywriter và Art Director

    Copywriter và Art Director đều là những công việc quan trọng. Họ cùng cố gắng thực hiện tốt những nhiệm vụ của riêng mỗi vị trí để cùng hoàn thành chung dự án. Nhưng họ có khác nhiều khác biệt - bạn hãy xem những minh hoạ tối giản trong bài để thấy sự khác biệt của họ.

tìm kiếm

/ Bài viết hay