Minh họa cuốn hút của Gary Kelley

Chiêm ngưỡng minh hoạ độc đáo của Gary Kelley với loạt tranh tiêu đề The Joe Show, ghi lại hình ảnh nhân vật khắp nơi trên nước Mỹ.

 

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities1-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities2-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities3-900x1331

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities4-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities5-900x1333

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities6-900x1282

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities7-900x1325

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities8-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities9-900x1291

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities10-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities11-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities12-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities13-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities14-900x1289

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities15-900x1353

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities16-900x1319

 

 

Comments

comments

Comments

Gửi bình luận

  / kéo logo vào vị trí để gửi bình luận