Cà Phê – Trà Đá

Talkshow “Đam mê - Để cảm hứng thiết kế luôn cháy bỏng” - Buổi 5

Trong số các trường mà nhóm tổ chức Talkshow “Đam mê – Để cảm ...

Talkshow “Đam mê - Để cảm hứng thiết kế luôn cháy bỏng” - Buổi 1

Sự kiện đầu tiên trong loạt talkshow “Đam mê – Để cảm hứng thiết ...

Talkshow “ĐAM MÊ - Để cảm hứng thiết kế luôn cháy bỏng”

Có những người trẻ đang miệt mài làm việc, bất chấp thù lao eo ...

Mừng sinh nhật 2 năm idesign: Chinh phục mục tiêu

Vậy là iDesign.vn đã được 2 tuổi. Hai năm là một con số quá ...

Nên học thiết kế đồ họa ở đâu?

Chúng tôi nhận được khá nhiều thắc mắc về việc học trường nào, học ...

Các tác phẩm tại cuộc thi Cứ Làm Đi 2012

Người ta nói "Đường dài mới biết ngựa hay", điều đó đúng với cuộc ...

Tham gia cuộc thi Cứ làm đi (Just Do It) 2012

Qua 5 lần tổ chức, Cứ làm đi trở thành truyền thống. Nối tiếp ...

Cuộc thi thiết kế áp phích chủ đề: Tôi yêu tiếng Việt

Lần đầu tiên iDesign đứng ra tổ chức một cuộc thi thiết kế. Lần ...