Nếu bạn nghĩ sketch book – Sách phác thảo – chỉ dùng để lưu lại những ý tưởng bất chợt thì bạn sẽ phải thay đổi quan điểm khi nhìn những tác phẩm được vẽ trên cuốn phác thảo của Irina Vinick. Việc còn lại chỉ còn là cắt chúng ra, đóng khung và treo lên tường.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments