Từ những chiếc bút chì và đôi bàn tay khéo léo, công thêm sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Các tác phẩm của Dalton Ghetti khiến người xem đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments