Jasper Goodall là một nhà minh hoạ nổi tiếng người Anh. Goodall là người tiên phong cho sự hồi sinh và tái tạo các minh hoạ cuối thế kỷ 19 và giúp mở ra một hình thức mới mà chúng ta đã thấy trong 10 năm qua.

 

Những tác phẩm danh tiếng của ông cho tạp chí The Face có ảnh hưởng to lớn tới rất nhiều người làm công việc hình ảnh, và trở thành một phong cách riêng của Goodall.

 

 

 

all-seing

 

 

 

black-hat

 

 

 

centauri

 

 

 

cover-shot-1285604917

 

 

 

crude-oil-1261161717

 

 

 

crystal-sun

 

 

 

desert-mirror

 

 

 

dorje

 

 

 

erebus-pic-1265281971

 

 

 

evil-mickey-1261161763

 

 

 

hyenas

 

 

 

leopard-legs

 

 

 

medusa-1261161748

 

 

 

perpetual-dawn

 

 

 

pheobe

 

 

 

pink-polish-1261161707

 

 

 

poster-girl-front-page-1261161656

 

 

 

sunrise

 

 

 

sunset-bikini-1285605564

 

 

 

swamp-terma

 

 

 

tigress-1261161733

 

 

 

virgin-blood

 

 

 

wolves

 

 

 

wovenhead

 

 

 

 

Comments

comments