Minh hoạ đẳng cấp của Jasper Goodall

Jasper Goodall là một nhà minh hoạ nổi tiếng người Anh. Goodall là người tiên phong cho sự hồi sinh và tái tạo các minh hoạ cuối thế kỷ 19 và giúp mở ra một hình thức mới mà chúng ta đã thấy trong 10 năm qua.

Những tác phẩm danh tiếng của ông cho tạp chí The Face có ảnh hưởng to lớn tới rất nhiều người làm công việc hình ảnh, và trở thành một phong cách riêng của Goodall.