Chiêm ngưỡng minh hoạ độc đáo của Gary Kelley với loạt tranh tiêu đề The Joe Show, ghi lại hình ảnh nhân vật khắp nơi trên nước Mỹ.

 

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities1-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities2-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities3-900x1331

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities4-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities5-900x1333

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities6-900x1282

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities7-900x1325

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities8-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities9-900x1291

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities10-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities11-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities12-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities13-900x1341

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities14-900x1289

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities15-900x1353

 

 

Original-Illustrations-of-Celebrities16-900x1319

 

 

Comments

comments