Hoạ sĩ minh hoạ người Thuỵ Điển Kristofer Ström, đồng thời cũng là Chỉ đạo nghệ thuật của Hobby Animation tự hứa với mình sẽ mỗi ngày vẽ một bức minh hoạ sử dụng chính chiếc iPhone của mình. Kết quả thật đáng kinh ngạc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các minh hoạ bằng iPhone tại đây.

 

Bên cạnh đó với Hobby Animation, Kristofer Ström cũng giới thiệu những đoạt phim hoạt hình sử dụng tài năng minh hoạ và hoạt hoạ xuất sắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm những đoạn phim hoạt hoạ tại đây.

Comments

comments