Với khả năng điêu khắc bằng đất sét siêu việt. Maruotti đã tạo ra những poster từ chính những nhân vật bằng đất sét của mình. Kết quả thật đánh kinh ngạc.

 

 

 

dat-set-poster-00

 

 

 

dat-set-poster-14

 

 

 

dat-set-poster-01

 

 

 

dat-set-poster-03

 

 

 

dat-set-poster-04

 

 

 

dat-set-poster-05

 

 

 

dat-set-poster-07

 

 

 

dat-set-poster-08

 

 

 

dat-set-poster-09

 

 

 

dat-set-poster-06

 

 

 

dat-set-poster-02

 

 

 

dat-set-poster-10

 

 

 

dat-set-poster-12

 

 

 

dat-set-poster-13
 

 

Comments

comments