Ëlodie là bắt đầu sự nghiệp một họa sĩ minh họa tự do kể từ năm 2010. Phong cách minh họa của cô mang vẻ hiện thực và lãng mạn. Mặc dù ưa thích việc sử dụng các kỹ thuật truyền thống, nhưng cô cũng thường xuyên thử nghiệm các kỹ thuật mới để truyền đạt nhiều hơn tình cảm vào các bức tranh.

 

 

 

 

Elodie_ill_01

 

 

 

Elodie_ill_02

 

 

 

Elodie_ill_03

 

 

 

Elodie_ill_04

 

 

 

Elodie_ill_05

 

 

 

Elodie_ill_06

 

 

 

Elodie_ill_07

 

 

 

Elodie_ill_08

 

 

 

Elodie_ill_09

 

 

 

Elodie_ill_10

 

 

 

Elodie_ill_11

 

 

 

Elodie_ill_12

 

 

 

Elodie_ill_13

 

 

 

Elodie_ill_14

 

 

 

Elodie_ill_15

 

 

 

Elodie_ill_16

 

 

 

 

Sưu tầm 

Comments

comments