Choi Xoo Ang là một nghệ sĩ điêu khắc tại Seoul, Hàn Quốc. Ông tạo ra tác phẩm điêu khắc bằng đất sét và nhựa để nói lên quan điểm về con người, xã hội, và tình dục và giới tính, chính trị và các chủ đề khác.

 

 

 

xooang-choi-01

 

 

 

xooang-choi-02

 

 

 

xooang-choi-03

 

 

 

xooang-choi-04

 

 

 

xooang-choi-05

 

 

 

xooang-choi-06

 

 

 

xooang-choi-07

 

 

 

xooang-choi-08

 

 

 

xooang-choi-09

 

 

 

xooang-choi-10

 

 

 

xooang-choi-11

 

 

 

xooang-choi-12

 

 

 

xooang-choi-13

 

 

 

xooang-choi-14

 

 

 

xooang-choi-15

 

 

 

xooang-choi-16

 

 

 

xooang-choi-17

 

 

 

xooang-choi-18

 

 

 

 

 

 

 

(st)

Comments

comments