Những tác phẩm Photo Manipulations đòi hỏi bạn cần có ý tưởng, biết chụp hình một chút và sau đó tất cả được xử lý bởi kỹ năng Photoshop giỏi để ra đời một tác phẩm ưng ý.

 

 

 

 

photo-manipulations-01

 

 

 

photo-manipulations-02

 

 

 

photo-manipulations-03

 

 

 

photo-manipulations-04

 

 

 

photo-manipulations-05

 

 

 

photo-manipulations-06

 

 

 

photo-manipulations-7

 

 

 

photo-manipulations-08

 

 

 

photo-manipulations-09

 

 

 

photo-manipulations-10

 

 

 

photo-manipulations-11

 

 

 

photo-manipulations-12

 

 

 

photo-manipulations-13

 

 

 

photo-manipulations-14

 

 

 

photo-manipulations-15

 

 

 

photo-manipulations-16

 

 

 

photo-manipulations-17

 

 

 

photo-manipulations-18

 

 

 

Comments

comments