Tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật Moore College of Art tại Philadelphia. Lee chứng minh tài năng của mình qua các tác phẩm sơn dầu thể hiện sự riêng tư của những người phụ nữ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments