Một số người có biệt tài làm ảo thuật. Đó là trường hợp của Tom Eckert, một nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ tạo ra những siêu tác phẩm bằng gỗ giống thật đến bất ngờ. Mỗi tác phẩm được chạm khắc hoàn toàn bằng tay…!

 

 

 

 

 

dieu-khac-go-01

 

 

 

dieu-khac-go-02

 

 

 

dieu-khac-go-03

 

 

 

dieu-khac-go-04

 

 

 

dieu-khac-go-05

 

 

 

dieu-khac-go-06

 

 

 

dieu-khac-go-07

 

 

 

dieu-khac-go-08

 

 

 

dieu-khac-go-09

 

 

 

dieu-khac-go-10

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm tại đây.

Comments

comments