Pointillism – Trường phái điểm – là những tác phẩm sử dụng những điểm "dot" làm cách thức thể hiện. Ngày càng nhiều nghệ sĩ và các nhà thiết kế, nhiếp ảnh và tất nhiên cả những nhà minh hoạ muốn thử sức với kỹ thuật này, khiến nó trở thành một xu hướng thời thượng nhất hiện tại.

 

 

Trong bài sưu tầm 20 tác phẩm sử dụng kỹ thuật – chấm điểm -có thể khiến bạn dạt dào cảm hứng thử nghiệm.

 

01. Róbert Oláh

 

 

1018

 

 

 

02. Colin Williams

 

 

boy

 

 

03. Christian Faur

 

 

 

christianfaur

 

 

 

04. Clare Ellis

 

 

claire

 

 

05. Miguel Endara

 

 

 

dotarta

 

 

 

06. Warlimpirrnga Tjapaltjarri

 

 

dottie

 

 

07. Andrew Pons

 

 

 

featherpoint

 

 

08. Maria Florencia

 

 

 

geopoint

 

 

09. Damien Hirst

 

 

 

hirst

 

 

10. James Cochran

 

 

 

james

 

 

11. Philip Karlberg

 

 

 

johnny

 

 

12. JoKa

 

 

 

joka

 

 

13. Lex Wilson

 

 

 

lexpoint

 

 

14. Pablo Jurado Ruiz

 

 

 

pointnew

 

 

15. Joe aka Casa-nova

 

 

 

portrait

 

 

06. Jared Muralt

 

 

 

ppointhad

 

 

17. Matt Booth

 

 

 

skullglow

 

 

18. Sakura Chrno

 

 

 

sun

 

 

19. Georges Pierre Seurat

 

 

 

sundayavo

 

 

 

20. Yayoi Kusama

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments