Hoạ sĩ minh hoạ người Thuỵ ĐiểnKristofer Ström, đồng thời cũng là Chỉ đạo nghệ thuật của Hobby Animation tự hứa với mình sẽ mỗi ngày vẽ một bức minh hoạ sử dụng chính chiếc iPhone của mình. Kết quả thật đáng kinh ngạc.

<