Youtube có một logo mới sau 12 năm

Logo mới có sự thay đổi đáng chú ý khi vùng màu đỏ dưới chữ Tube đã được rời ra đứng đầu tiên. Màu đỏ của biểu tượng play được làm tươi hơn.

Sự thay đổi này khá dễ chịu, tuy vậy một số người cảm thấy việc không để nền đỏ dưới chữ Tube khiến chữ YouTube kém nổi bật. Mặc dù vậy logo mới tốt hơn ở phần tuỳ biến trên các kích thước màn hình, đặc biệt trên màn hình nhỏ như điện thoại việc tách biểu tượng ra khỏi chữ trở nên dễ dàng hơn.

  • Show Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *