Thư giãn với các sáng tạo của Robert Van Impe

Robert dành phần lớn thời gian của mình với những người nổi tiếng bằng ý tưởng sáng tạo và kỹ năng Photoshop bậc thầy của mình.